W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne
- mapa nie jest dostępna
- część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej publikowanych dokumentów
Wyłączenia
- dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Łangowski. Kontakt: biurorektora@ans.edu.pl, tel. 74 6419200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa odpowiada Mateusz Łangowski, biurorektora@ans.edu.pl, tel.74 6419200.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Zamkowej 4
Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma możliwości instalacji windy. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu kroczącego oraz mobilnej rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich dostępnej w dwóch rozmiarach. W budynku nie ma pochylni i informacji głosowych. Do budynku można dostać się od strony ul. Zamkowej przez bramę wjazdową. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać pięć stopni. Aby dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku, po jego lewej stronie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów, Biblioteki zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni. W budynku znajduje się osiem (8) tyflomap rozmieszczonych na każdym piętrze.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony. Istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach pracy uczelni, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku w pokoju numer dwanaście (12). Na miejscu istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: czytnik ebook, dyktafon, odtwarzacz książek mówionych, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball.
Na parterze budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne – jedna w pomieszczeniu pracownika ochrony, druga w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pokój numer dwadzieścia sześć (26).
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Piotra Skargi 14a
Do budynku można dostać się od strony ulicy Piotra Skargi przez bramę wjazdową a także od strony ulicy Zamkowej.  Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe.
Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze oraz drugim piętrze.
W budynku nie ma platform, informacji głosowych.
Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku, po jego lewej stronie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni. W budynku znajduje się osiem (8) tyflomap rozmieszczonych na każdym piętrze.
Pętla indukcyjna znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniu pracownika ochrony.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony.
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Południowej 1
Do budynku można dostać się od strony ulicy Południowej przez główną bramę wjazdową.  Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada dwie kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe.
Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze budynku.
W budynku nie ma platform, informacji głosowych.
Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony.
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Uczelnia nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej

Powiadom znajomego