Rozeznanie rynku na szkolenie dla kadry zarządzającej. 

Temat: zarządzanie informacjąZałączniki:

Rozeznanie rynku na szkolenie dla kadry zarządzającej
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych szkoleń.
Załącznik nr 3 - oświadczenie